En mode hibernació

A l’hivern alguns mamífers i ocells passen per un procés biològic que els ajuda a sobreviure enmig d’un medi desfavorable.

Durant el temps d’hibernació el seu metabolisme es fa més lent per tal d’utilitzar de manera graduada la reserva d’energia emmagatzemada durant els mesos càlids de l’estiu.