El mar

“Com si res passen ses hores,
Encenc un cigarret.
Res d’aquest món no m’importa,
Jo només vull ser un trosset
De natura en miniatura,
Me fondré davall ses ones
Com un glop d’aiguardent.”

Antonia Font al disc “Antonia Font”